De herkomst van de naam Vire Hof

Vire Hof

In dit bijzondere gebied waar ooit de Noordelijke grens van het Romeinse rijk lag, verrijst Vire Hof. Deze grens heette de Limes en was bebouwd met forten. Zogenaamde castellums. Er wordt door archeologen onderzoek gedaan naar een mogelijk castellum in Driel, n.a.v. opgravingen die daarop zouden duiden.

In de nabijheid van een castellum vormde zich een vicus: een kleine, levendige nederzetting waar burgers zich vestigden.

Het landgoed ondergaat een herbestemming en daarmee een nieuwe opleving. In het Engels: revival. Daarnaast zorgt de prachtige, vruchtbare omgeving voor leefplezier en een positieve impact (een opleving). Zowel op de toekomstige bewoners, als op bezoekers van het gebied.

Vicus en revival zijn onze pijlers en samengesteld vormen deze de naam: Vire. De toevoeging Hof refereert aan de boomgaarden die hier onlosmakelijk verbonden waren met de fruitteelt. Een hof is een prettige, rustige en bloeiende omgeving die tegelijkertijd knus en geborgen is.

Vire Hof: waar het leven goed gedijt. Waar we genieten van elkaar, de omgeving met de weidse vergezichten en niet vergeten hoe de geschiedenis ons heeft gevormd.

 

Verschillende woningen voor verschillende behoeften

De eerste fase van het project Vire Hof bestaat uit vijf secties. We maken het onderscheid tussen:

 • Koop- / huurwoningen;
 • Zorgappartementen op basis van WLZ (Wet Langdurige Zorg);
 • Huurappartementen voor mensen met een lichtere zorgindicatie;
 • Boerderijlocatie voor ouderen met een psychogeriatrische aandoening;
 • Vrije bouwkavels.

Koop- / huurwoningen

Deze woningen kunnen diverse behoeften vervullen en zijn geschikt voor uiteenlopende levensfases. Zo kan het zijn dat u uw oude — wellicht te grote — woning in Driel wilt verlaten, maar toch graag in de vertrouwde omgeving blijft wonen. Ook kan het zijn dat uw partner intensieve zorg nodig heeft en een zorgappartement op Vire Hof betrekt waarvoor u zelf niet in aanmerking komt. Om toch in de buurt te kunnen blijven wonen is een woning als deze natuurlijk ideaal.

Zorgappartementen

Deze appartementen zijn speciaal voor mensen die intensieve zorg en verpleging nodig hebben. Het betreft hier de WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie. Stichting Samen Zorgen neemt deze zorg op zich en biedt een VPT (Volledig Pakket Thuis) of een MPT (Modulair Pakket Thuis). Voor beide zorgpakketten geldt dat wonen en zorg financieel gescheiden worden.

De 24-uurs zorg die hier wordt geboden omvat het complete pakket. Dat wil zeggen:

 • Het beantwoorden van zorgvragen
 • Maaltijden
 • Huishoudelijke verzorging
 • Dagbesteding

Mogelijk kan hieraan ook een behandeling (specialist ouderengeneeskunde, fysio, ergo, etc.) worden gekoppeld. Dat is afhankelijk van de indicatiestelling door het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). Daarnaast ontwikkelt Stichting Samen Zorgen servicepakketten die bewoners op wens kunnen afnemen, zoals het wassen van kleding, maaltijdverzorging en eventueel aanvullende huishouding.

Stichting Samen Zorgen vindt ouder worden betekenisvol. Gezien en gehoord worden is voor iedereen belangrijk, met aandacht. Wij veranderen het alledaagse en het ongemak graag in kleine geluksmomenten.
Dit doen we met warme, professionele zorg en met behandelingen en services op maat voor kwetsbare ouderen. We kijken naar elkaar om en denken vooral in mogelijkheden. Deskundig. Omdat iedereen een waardevolle oude dag met een glimlach verdient. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.

www.stgsamenzorgen.nl

Huurappartementen

Voor deze appartementen komt u in aanmerking met een indicatie voor wijkverpleging vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet). Stichting Samen Zorgen biedt hier de thuiszorg/wijkzorg die geïndiceerd en betaald wordt door de zorgverzekeraar, aangevuld met servicepakketten. Denk hierbij aan:

 • Het wassen van kleding
 • Maaltijdverzorging
 • Aanvullende huishouding

Hier geniet u van alles wat Vire Hof te bieden heeft. De verschillende gebieden binnen Vire Hof zijn via fraai aangelegde en goed begaanbare paden met elkaar verbonden.

Boerderijlocatie

Gezamenlijk wonen voor mensen met een indicatie voor zorg op basis van Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze bestaat uit 4 woongroepen.

Menu