De herkomst van de naam Vire Hof

Vire Hof

In dit bijzondere gebied waar ooit de Noordelijke grens van het Romeinse rijk lag, verrijst Vire Hof. Deze grens heette de Limes en was bebouwd met forten. Zogenaamde castellums. Er wordt door archeologen onderzoek gedaan naar een mogelijk castellum in Driel, n.a.v. opgravingen die daarop zouden duiden.

In de nabijheid van een castellum vormde zich een vicus: een kleine, levendige nederzetting waar burgers zich vestigden.

Het landgoed ondergaat een herbestemming en daarmee een nieuwe opleving. In het Engels: revival. Daarnaast zorgt de prachtige, vruchtbare omgeving voor leefplezier en een positieve impact (een opleving). Zowel op de toekomstige bewoners, als op bezoekers van het gebied.

Vicus en revival zijn onze pijlers en samengesteld vormen deze de naam: Vire. De toevoeging Hof refereert aan de boomgaarden die hier onlosmakelijk verbonden waren met de fruitteelt. Een hof is een prettige, rustige en bloeiende omgeving die tegelijkertijd knus en geborgen is.

Vire Hof: waar het leven goed gedijt. Waar we genieten van elkaar, de omgeving met de weidse vergezichten en niet vergeten hoe de geschiedenis ons heeft gevormd.

 

Verschillende woningen voor verschillende behoeften

De eerste fase van het project Vire Hof bestaat uit vijf secties. We maken het onderscheid tussen:

 • Koop- / huurwoningen;
 • Zelfstandige huurappartementen met zorg;
  • Zorg zoals in een zorglocatie, maar dan thuis, op basis van WLZ (Wet Langdurige Zorg);
  • Huurappartementen met wijkverpleging en aanvullende services voor mensen met een lichtere zorgindicatie;
 • Studio's in de boerderij voor ouderen met een psychogeriatrische aandoening;
 • Vrije bouwkavels.

Koop- /huurwoningen

Deze woningen kunnen diverse behoeften vervullen en zijn geschikt voor uiteenlopende levensfases. Zo kan het zijn dat u uw oude — wellicht te grote — woning in Driel wilt verlaten, maar toch graag in de vertrouwde omgeving blijft wonen. Ook kan het zijn dat uw partner intensieve zorg nodig heeft en een zorgappartement op Vire Hof betrekt waarvoor u zelf niet in aanmerking komt. Om toch in de buurt te kunnen blijven wonen is een woning als deze natuurlijk ideaal.

Zelfstandige huurappartementen met zorg

Stichting Samen Zorg biedt verschillende woonopties aan, passend bij uw wensen en zorgbehoefte, maar dan thuis. Wij bieden zelfstandige huurappartementen met verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

 • Professionele zorg
 • Woonopties passend bij uw wensen en zorgbehoeften
 • Zelfstandig of in een woongroep

Zorg zoals in een zorglocatie, maar dan thuis
In een zelfstandig huurappartement biedt Stichting Samen Zorgen u zorg en/of ondersteuning. Denk daarbij aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling, het verzorgen van uw was, het schoonhouden van uw appartement en het verstrekken van eten en drinken.

Wijkverpleging en aanvullende services
Woont u zelfstandig in uw appartement en kunt u op een aantal gebieden hulp gebruiken? Stichting Samen Zorgen biedt wijkverpleging en/of thuiszorg aan. Aanvullend kunt u gebruikmaken van verschillende servicepakketten, zoals tafeltje-dekje, een wasserijservice en huishoudelijke ondersteuning.

Studio’s in de boerderij

In de boerderij heeft u een eigen studio met uw persoonlijke spullen. De gezamenlijke huiskamer deelt u met medebewoners. De medewerkers hebben specialistische kennis van zorg voor mensen met dementie. Met name voor de mensen met geheugenproblemen is de veiligheid en geborgenheid die er geboden wordt erg prettig.

Benieuwd naar woonmogelijkheden met zorg?

Menu