Zelfstandig wonen met zorg dichtbij

Stichting Samen Zorgen

Stichting Samen Zorgen vindt het belangrijk dat mensen betekenisvol ouder worden en daarbij zelf de regie houden. Dat zij zelf beslissen hoe hun dag eruitziet en hun leven zelf vormgeven. Want iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach.

Meer informatie over Stichting Samen Zorgen

   

Wonen met zorg en ondersteuning dichtbij

Stichting Samen Zorg biedt huurappartementen met zorg en ondersteuning en studio’s voor mensen met dementie aan op Vire Hof. De mogelijkheden bespreken we samen met u. Uiteindelijk kiest u natuurlijk zelf waar u en uw eventuele partner gaat/gaat wonen, passend bij uw wensen en zorgbehoefte.

Zelfstandige huurappartementen met zorg dichtbij

In een huurappartement is het fijn wonen: uw thuis, met uw eigen spullen om u heen.

U heeft hierbij de keuze uit zelfstandige huurappartementen met verschillende vormen van zorg en ondersteuning. U woont thuis met uw eigen spullen om u heen, terwijl de zorg en ondersteuning van Stichting Samen Zorgen dichtbij zijn. Deze appartementen zijn beschikbaar voor mensen die een Wlz-indicatie of wijkverpleging hebben of krijgen.

Zorg zoals in een zorglocatie, maar dan thuis (Wlz-indicatie)

  • Zelfstandig in uw appartement
  • Zorg en/of ondersteuning waar nodig
  • Zorgpakket dat bij u past

U woont zelfstandig in uw appartement. Stichting Samen Zorgen biedt u zorg en/of ondersteuning. U kunt de zorg vergelijken met die in een zorglocatie, maar dan thuis. Denk daarbij aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling, het verzorgen van uw was, het schoonhouden van uw appartement en het verstrekken van eten en drinken.

U ontvangt door het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) een indicatie. Stichting Samen Zorgen gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u welke vorm van ondersteuning het beste past: VPT (Volledig Pakket Thuis) of een MPT (Modulair Pakket Thuis). Bij beide zorgpakketten worden wonen en zorg financieel gescheiden.

Wijkverpleging en aanvullende services (Zorgverzekeringswet)

  • Zelfstandig in uw appartement
  • Wijkverpleging en/of thuiszorg waar nodig
  • Aanvullende servicepakketten

U woont zelfstandig in uw appartement en kunt op een aantal gebieden hulp gebruiken. Stichting Samen Zorgen biedt u hier de benodigde wijkverpleging en/of thuiszorg. Aanvullend kunt u gebruikmaken van verschillende servicepakketten, zoals tafeltje-dekje, een wasserijservice en huishoudelijke ondersteuning. Stichting Samen Zorgen gaat met u in gesprek en kijkt welke zorg- en ondersteuningsbehoefte u heeft.

  

Studio’s naast de boerderij (Wlz-indicatie)

  • Uw eigen studio
  • Specialistische kennis in huis voor mensen met dementie
  • 24 uur per dag alle zorg en ondersteuning beschikbaar

Naast de monumentale boerderij zijn vier woongroepen van maximaal acht bewoners per woongroep. Met name voor mensen met geheugenproblemen als dementie is de veiligheid en geborgenheid die er geboden wordt erg prettig. In de boerderij heeft u uw eigen studio met uw persoonlijke spullen. De gezamenlijke huiskamer deelt u met uw medebewoners. De medewerkers hebben specialistische kennis van zorg voor mensen met dementie. Zij bieden 24 uur per dag alle zorg en ondersteuning die nodig is. Wonen op de boerderij is mogelijk voor mensen die een Wlz-indicatie hebben.

   

Contact opnemen

U leest meer over Stichting Samen Zorgen op www.stgsamenzorgen.nl. Neemt u voor meer informatie over wonen met zorg en de mogelijkheden op Vire Hof contact op met Wilmanet Buitenhuis, zorgbemiddelaar bij Stichting Samen Zorgen, via 026 – 47 22 214  of zorgbemiddeling@stgsamenzorgen.nl.

  

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Ons streven is u in kwartaal één van 2022 de eerste uitgave toe te sturen. Wilt u de nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen dan het adres waarvandaan u mailt, vermeldt u dit dan in het e-mailbericht.

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven als belangstellende

Heeft u interesse in wonen met zorg op Vire Hof? Schrijft u zich dan vrijblijvend bij ons in als belangstellende. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. Ook ontvangt u automatisch de nieuwsbrief in uw e-mail. Klik hier op onderstaande knop om u in te schrijven als belangstellende voor wonen met zorg dichtbij op Vire Hof.

Inschrijven als belangstellende

Menu